Veteran-lasteskipet M/S ”Hamen”

Et maritimt og teknisk kulturminne fra norsk utenriksflåte 

På Tofte Strand på Hurum ved Oslofjorden, ligger det et historisk, sjeldent og ganske gammelt lasteskip.  Skip som dette er det nesten ingen igjen av i hele verden, men på slutten av 70-tallet var det fremdeles en vanlig skipstype i Europa.

Stiftelsen ms ”Hamen” og venneforeningen ”Lasteskipets Venner” arbeider for å bevare ”Hamen” som et lasteskips- og sjømannsmuseum og et teknisk kulturminne. 

I desember 2012 ble ”Hamen” slept fra sin opplagsplass i Iddefjorden til Hirtshals Yard i Danmark. Der ble skipet har dokksatt, primært for å kunne kontrollert skrogets tilstand og sikre det midlertidig. I dokken ble bunnen tykkelsesmålt, og noen reparasjoner foretatt for å sikre at skroget er tett under videre opplag. Ved en senere dokking skal hele skroget under vann sandblåses og deretter beskyttes på tradisjonell måte. Videre har skrogsider og overbygg fått en første grunnleggende behandling. I dag fremstår igjen «hamen» som en ganske pen gammel dame, selv om det gjenstår mye utvendig og innvendig arbeid før hun har fått igjen sin fordums glans. Det viktigste er imidlertid at skroget har blitt grundig sjekket, og at vi dermed fikk vite at skroget under vann er i bedre stand enn både eier, verkstedet og myndighetene hadde fryktet.

«hamen» kan leve videre, er midlertidig sikret og kan bevares!

Skipet, som er unikt og meget verneverdig i både norsk og internasjonal sammenheng, skal i fremtiden bli et levende og aktivt museumsskip, et teknisk kulturminne og et minnesmerke over sjøfolkenes viktige bidrag til norsk næringsliv og samfunnsutvikling gjennom mange generasjoner.

Utfyllende informasjon om "Hamen" finner dere under fliken OM HAMEN, blant annet om verkstedoppholdet, se "Sikringstiltak utført på verksted i 2013". Les mer...

Back to top
Back to top