Om Hamen

 • Norge er en kystnasjon der 80 % av landets befolkning bor i kystnære områder. Økonomisk og kulturelt har derfor maritimt pregete virksomheter som sjøfart, fiske og fangst vært og er viktige for befolkningen langs kysten.

 • Så vidt man kjenner til, finnes det i dag kun én mulighet for å ta vare på et lastefartøy fra utenriksfarten, nemlig m/s "Hamen", bygget i 1949.

 • Stiftelsen m/s "Hamen" ex d/s "Tandik" er opprettet med formål er å bevare "Hamen" som et museums-skip og minnesmerke om norsk utenriks sjøfart og norske sjøfolks innsats gjennom mer enn 150 år med norsk utenriksfart.

 • Gjennom flere års innsats har Stiftelsen "Hamen" oppnådd bred politisk og finansiell støtte for å gjennomføre prosjektet. Blant annet vil vi nevne:

 • Etter at sikringsarbeider, dokksetting og første fase av oppussing er gjennomført, er målet at "Hamen" skal bli et stasjonært museumsskip. «Hamen» representerer skipene fra utenriksfarten mellom 1950 og 1980, og vi mener det er et maritimt teknisk kulturminne. I realistiske rammer kan publikum få lære om sjøfolkenes arbeid, sosiale liv og deres arbeidsforhold. uterniksfarten osv

  Vi mener skipet kan ha mange anvendelsesområder, og nevner blant annet:

  • «Hamen» representerer skipene fra utenriks
 • Stiftelsen m/s "Hamen" ex d/s "Tandik" har skapt et godt grunnlag for et levedyktig prosjekt, men trenger organisatorisk, finansiell og materiell hjelp for gjennomføring av prosjektets mange arbeidsoppgaver.

 • "Hamen" er et unikt og uerstattelig kulturminne i både nasjonal og internasjonal sammenheng, og derfor er bevaring av "Hamen" et viktig nasjonalt og internasjonalt verneprosjekt.

 • Sitat fra e-post av 29.1.2013 fra adm.direktør ved Hirtshals Yard A/S til NRK:

Back to top
Back to top