Venneforeningen "Lasteskipets Venner"

-INVITERER DEG TIL Å BLI MEDLEM.

Stiftelsen m/s "Hamen" ex d/s "Tandik" er eier av det unike lasteskipet m/s "Hamen" fra 1949, og arbeider for å sikre og bevare det som et museumsskip, sjømannsmuseum og teknisk kulturminne.
Vinteren 2013 ble "Hamen" dokksatt ved Hirtshals Yard.

Gjennom ditt medlemskap i venneforeningen «Lasteskipets venner» kan du bidra til å støtte arbeidet med å sikre og bevare "Hamen" for etterslekten, som et museumsskip og sjømannsmuseum, til minne om norske sjøfolks innsats og verdiskapning i den norske utenriksfarten!

Medlem kan du bli ved innbetaling av kr. 200,- til "Lasteskipets venner", konto nr. 1503.39.84119. Kontingenten går uavkortet til sikring og restaurering av "Hamen".

Back to top
Back to top