fredag, 10 mai 2013 20:22

Nyheter- oppdatering pr. 31.12.2015: Hamen har fått status som "vernet skip", Riksantikvaren ga tilskudd i 2015, sikring og oppussing fortsetter på Tofte..

OPPDATERING PR. 31.12.2015:

Det er lenge siden siste oppdatering, og på tampen av 2015, jobbes det nå med en oppdatering av sidene. De nærmeste dagene vil det komme oppdatering om arbeidet på Hurum, orientering om planene i 2016, og mange nye bilder fra både arbeidet på Hurum, og arbeider av hsitorisk karakter. Bare følg med..

Her under står den gamle teksten:

13. august 2013 ble Hamen slept fra Vindholmen i Arendal til Hurum Papirfabriks kai, for der å ligge i opplag. Slepet ble utført av m/s Skilsø fra Mørland & Karlsen i Arendal. Overfarten foregikk i nydelig være men med sterk motvind, så det noen timer ekstra å komme frem. På Tofte ble vi møtt av filmfolk fra Båttv og et helikopter som filmet oss.

"Hamen" har kommet til Hurum etter lang tjeneste med frakt av kull fra nord-England til kraftverk i Portsmouth, deretter fart på norske-kysten, til og fra havner i europeiske land og Russland, opplag i Norge og Sverige og verkstedopphold i Hirtshals. På Hurum foregår det nå videre oppussing av "Hamen". Kaien er godt egnet, det er adgang til mekanisk verksted og andre fasiliteter, og folk på fabrikken og i nærområdet har vist positiv interesse for "Hamen".

Vi i stiftelsen og i venneforeningen «Lasteskipets Venner» arbeider for knytte "Hamen" til lokalmiljøet i samarbeid med kommunen, skoleverket og lokale krefter. Hurum Papermills eier, Anthon.B. Nilsen Eiendom, utvikler området til bolig- og næringsområde og er positive til å la "Hamen" ligge der som et verdifullt maritimt kulturminne.  På Tofte Strand jobber nå Stiftelsen og frivillige med å sikre og pusse opp «Hamen» både utvendig og innvendig. En delvis utvendig oppussing er foretatt og i huset midtskips er til nå offisersmessen, kapteinens lugar og kontor og noen andre rom pusset opp. Vi er veldig glade for å ha fått til et samarbeid med Hurum Ungdomsskole. Elever derfra deltar i oppussingen i noen av sine timer med praktiske valgfag. De har vært med på sliping, skraping, maling, oppussing av dører og i denne uken (uke 12), bygging av sekundært tak over akterskipet. Når det er på plass, vil det igjen kunne bli tørt i rommene akter.  

I 2014 prioriteres utvendige malearbeider, oppussing av en messe og noen lugarer, dokumentasjon av båten, bygge sekundært tak over akterskipet og rydding innvendig. Pr i dag utføres nesten alt på dugnad og med innsats av elevene. I løpet av sommeren håper vi at deler av skipet kan åpnes for publikum noen "åpne lørdager og søndager" og da også arrangere en konsert med lokale artister. Den første utstillingen vi arbeider med å realisere som et testprosjekt har foreløpig arbeidstittelen «Ett norsk lasteskips hverdag». I den tenker vi å vise hva som foregikk om bord en helt vanlig arbeidsdag.  Vi kan vise skipets seilingsruter, lastelister, mannskapslister, gamle kart osv. Dette kan vises i den nyoppussede representasjonsmessen, i kapteinens lugar og i et par andre rom.

Offisersmessen i midtskipshuset er pusset opp.

Offisersmessen i midtskipshuset er pusset opp. Tak og alle lister ble omhyggelig skrapt, grunnet og malt. De finerte veggplatene har blitt pusset så godt det lar seg gjøre. Som overalt ellers prøver vi å ta vare på mest mulig av originalmaterialet, og da må vi leve med noen flekker etter fuktighet. Totalbildet vi ser, er "Hamens" levde liv. Nesten alt inventar fra 1949 er intakt og kan settes i stand. Derved forblir "Hamen" et autentisk skip i svært stor grad. Messen har blitt den sosiale møteplassen  for arbeidsgjengen og besøkende.

 

 

Link til mer informasjon

 

Back to top
Back to top