Støtte til prosjektet

Gjennom flere års innsats har Stiftelsen "Hamen" oppnådd bred politisk og finansiell støtte for å gjennomføre prosjektet. Blant annet vil vi nevne:

 • Oppdatering pr. 31.12.2015:
 •  
 • I mars 2015 fikk "Hamen" av Riksantikvaren bekreftelse på formell status som "vernet skip". Sitat fra brevet: "Etter en vurdering av fartøyets historie, alder/epoke, autensitet, geografiske tilhørighet og historisk betydning, anser Riksantikvaren m/s Hamen som verneverdig."
 • I apirl 2015 tildelte Riksantikvaren M/S "Hamen" et tilskudd på kr. 200.000,- . I begrunnelsen står det bl.a.: "M/S "Hamen" er eneste vernede representant for norsk utenriksflåte etter 2. verdenskrig. Restaureringen av skipet er et omfattende og kostnadskrevende prosjekt, som krver inngående kunnskap om fartøyets tekniske tilstand og god prosjektplanlegging. Riksantikvaren ønsker å bidra til å stoppe yterligere forfall og sikre fartøyet i opplag mens videre undersøkelser og planlegging pågår.."
 • Riksantikvarens brev vedrørende status som vernet skip, bli lagt ut på vår hjemmeside. Se:
 • I 2015 har vi med tilskuddet fra Riksantikvaren utført sikring, riving, rydding og noe oppussing:
  • Riving av ødelagte tredekk på livbåtdekket. Ca. 75 % er nå fjernet.

  • Rustbanking av stål under med Rustibus kjettingbanker og nålehammer.

  • Priming av alle stålflater, med Isotrol oljegrunning og Isoguard Pansar.

  • Det var både store og små hull i ståldekket. Disse er nå tettet med plater.

  • Innvendig har vi revet ødelagt innredning i flere lugarer, bysse og delvis i en av messene. Dette arbeidet fortsetter vi med utover høsten.

  • Avfall har blitt kildesortert i containere, eller kjørt bort med egen henger. I midtskipshuset har vi jobbet med fjerning av ødelagt innredning

 • Et flertall i Energi –og Miljøkomiteen har bedt Riksantikvaren konkret å følge opp arbeidet med å sikre og bevare "Hamen" i 2005.
 • I 2005 gav Riksantikvaren "Hamen" status som verneverdig skip. Etter havariet i 2011, ble statusen trukket tilbake, men tildelt igjen i 2015!
 • Norsk Kulturråd har bevilget midler til hjemkjøp.
 • Eckbos legater har bevilget midler til sikring og bevaring.
 • World Ship Trust støtter bevaringen, og har tildelt Stiftelsen m/s "Hamen" ex d/s "Tandik" en utmerkelse for dens innsats med å bevare maritim historie som er unik i verden. WST arbeider over hele verden for å sikre et bredt utvalg av historiske fartøyer og gjenstander.
 • Norsk Sjøfartsmuseum påpeker at "Hamen" er unikt skip i både norsk og internasjonal sammenheng, og anbefaler bevaring.
 • Norsk Forening for Fartøyvern (medlemsorganisasjon for norske verneverdige fartøyer) engasjerte seg aktivt i bevaringen av fartøyet.
 • Mange firmaer og enkeltpersoner har bidratt i form av varer og tjenester.
Back to top
Back to top