M/S ”Hamen”- historie og verneverdi

Så vidt man kjenner til, finnes det i dag kun én mulighet for å ta vare på et lastefartøy fra utenriksfarten, nemlig m/s "Hamen", bygget i 1949.

"Hamen" er en singeldekket midtskipsbåt med maskinen akter. Fartøyets lengde er 252 fot og bruttotonnasjen på 1364 tonn. "Hamen" ble bygget som "Pompey Power" i Sunderland i England i 1949 som en såkalt "collier". "Collier"-skipene var spesialbygget for å frakte kull fra nord- til sør-England. "Hamen" har vært i norsk eie fra 1960 til 1962 som d/s "Tandik" og som m/s "Hamen" fra 1962. I 1986 ble skipet solgt til en svensk reder, og har siden da ligget i opplag i Iddefjorden.

M/S "Hamen" har svært høy verneverdi ut fra kriterier som representativitet, sjeldenhet, alder, affeksjonsverdi og symbolverdi.

M/S "Hamen" er svært representativt for norsk og europeisk skipsfart i perioden fra mellomkrigstiden og frem til 1960/70-årene. "Hamen" seilte i nordeuropeisk, Østersjø- og nordsjøfrakt fra 1949 frem til 1986, med kull, malm, stein, tømmer og stykkgods. Loggbøkene forteller at noen turer også gikk helt til Spania.

"Hamen" er nå ca 57 år gammel, i skipsteknologisk sammenheng en svært høy alder, og derved kan også "Hamen" dokumentere skipsbyggingsteknikk fra 1900 til 1950. Skipet er gjenkjennbart for tusenvis av sjøfolk, deres familier og skipsfartsnæringen, og har derfor stor affeksjonsverdi og symbolvedi.

Av flere tusen skip lignende "Hamen", er det kun et fåtall igjen i hele verden, hvorav "Hamen" er den eneste norske. De øvrige er allerede museumsskip i Europa og USA, mens sjøfartsnasjonen Norge enda ikke har ett slikt skip i sin vernede flåte.

Back to top
Back to top