Konklusjon

"Hamen" er et unikt og uerstattelig kulturminne i både nasjonal og internasjonal sammenheng, og derfor er bevaring av "Hamen" et viktig nasjonalt og internasjonalt verneprosjekt.

Ved å bevare "Hamen", vil man kunne hedre og ta vare på historien til tusenvis av norske sjøfolk og deres familier, redernes historie og skipsbyggingens historie. "Hamen" er ikke bare bevaringsverdig som et enkeltstående skip, men også fordi det kan knyttes til en viktig periode av Norges økonomiske og kulturelle historie. "Hamen" vil også være et bindeledd til historien om oljeindustriens fremvekst i Norge. Oljeindustrien og utenriksflåten har i praksis vært nær knyttet til hverandre. Oljeplatformene og landanleggene ble for en stor del bemannet av folk som gikk i land fra utenriksfart. Deres erfaring passet perfekt til den nye tid. Rederforbundet har uttalt i denne sammenheng: "Det er viktig å forklare hvordan lille Norge kunne bli en så stor skipsfartsnasjon. Denne tradisjon er også en viktig forklaring på hvordan vi etter hvert fikk en stor og omfattende offshoreflåte. Vi hadde noe å bygge på" Utenriksfarten og tilknyttede næringer har vært - og er en av de viktigste bærebjelker i norsk økonomi, selv om oljetilknyttede næringer nå er større. Sjøfolkene var med å bygge opp norsk oljeindustri, ved at de på grunn av sin bakgrunn og erfaring var med å bemanne borerigger, forsyningsskip og stasjoner på land. Sjøfarten var en forutsetning for oljeindustriens start og videre eksistens. Ved å bevare "Hamen", vil man bidra til å ta vare på de maritime næringers egen kulturarv.

Back to top
Back to top