Fremtidig status og anvendelsmuligheter

Etter at sikringsarbeider, dokksetting og første fase av oppussing er gjennomført, er målet at "Hamen" skal bli et stasjonært museumsskip. «Hamen» representerer skipene fra utenriksfarten mellom 1950 og 1980, og vi mener det er et maritimt teknisk kulturminne. I realistiske rammer kan publikum få lære om sjøfolkenes arbeid, sosiale liv og deres arbeidsforhold. uterniksfarten osv

Vi mener skipet kan ha mange anvendelsesområder, og nevner blant annet:

  • «Hamen» representerer skipene fra utenriksfarten mellom 1950 og 1980, og er derfor et maritimt teknisk kulturminne der det kan vises utstillinger om utenriksfarten og sjøfolkene og deres liv om bord.
  • Utstillinger om sjøsikkerhet, redning til sjøs osv. Stftelsen har tilgang til en stor samling historisk redningsmateriell.
  • Som et flytende kulturskip for musikk, teater, dans osv.
  • Musikkarrangementer i lasterommene. Filmfremvisning. Opptredener av ulik art.
  • Bevertning, Hamen har 3 messer og 3 bysser og store dekksarealer.
  • Sosialt møtested for sjøens folk og for ungdom.
  • Opplæring i yrkesfag, spesielt maskinfag, i samarbeid med lokale yrkesskoler.

Blant flere mulige lokaliseringer, har spesielt opplag i Arendal vært fremhevet som en meget god løsning.. Lokalisering her er blant annet interessant ut fra Arendals lange tradisjon som sjøfartsby.

Vi tror "Hamen" og Arendal vil komplettere hverandre, og sammen kunne gi Arendal et nytt blikkfang og trekkplaster.

Imidlertid vil også havner med historisk tilknytning til vanlig skipsfart, skipsbygging, være interessante hjemmehavner. Vi tror at "Hamen" vil kunne bli et spennende innslag i en havn, gir mange bruksmuligheter, og kan bli et nytt blikkfang og trekkplaster.

 

 

Back to top
Back to top