Sikringstiltak utført på verksted i 2013

«Hamen» ble i desember 2012 slept til Hirtshals Yard for dokksetting.

Formålet var å sjekke skrogets tilstand, for å kunne vurdere om Hamen kunne sikres og bevares.

Der har følgende arbeider blitt utført:

 •  Etter inndokking ble skroget vasket med vann med trykk 300 bar.
 • Skroget under vann ble tykkelsesmålt av firmaet "Danish thickness Measurement Service APS" og resultatene overført til en rapport.
 • Konklusjonen etter målingene, var at reparasjoner for å sikre skroget kunne utføres innenfor rimelige kostnader og innenfor tilgjengelig tid i dokken.
 • Stiftelsen besluttet at disse reparasjonsarbeidene skulle utføres, og som følge av dette at "Hamen" faktisk skulle få leve videre. 
 • Deler av skroget ble sandsweepet under vann.
 • Fremre del av bunnen er sandblåst.
 • Groptæringer i plater og nagler er reparasjonssveist, og det er sveist på doblingsplater der målingene viste behov for det. 
 • Røråpninger i skroget er sveist igjen med plater, dvs sjøvannsinntak, overbordventiler osv.
 • Deler av overbygg er høytrykkvasket og primet to ganger.
 • Skroget over vann er primet og malt.
 • Maskinrom og tanker er enda en gang lenset for all væske.

 

Back to top
Back to top